Membrii

Membrii CBCIRSM pot fi:

(1) – Membrii atasati ai Camerei pot fi persoanele juridice, legal constituite si persoane fizice din Romania si strainatate, care desfasoara activitati comerciale si industriale, ori care au un interes conturat de domeniul de activitate statutar al Camerei si care isi insusesc Statutul, aderand la prevederile aceastuia si ale celorlalte reglementari cu caracter intern.
(2) – Membrii onorifici ai Camerei pot fi oameni de stat si de stiinta, cadre didactice si alte personalitati din lumea stiintifica si economica.
(3) – Membrii simpatizanti sunt persoanele fizice si / sau juridice care, prin aportul direct sau indirect sustin patrimonial, relational, informational si / sau logistic, Camera de comert, proiectele si activitatea acesteia.