Conducerea executiva a Camerei este asigurata de Consiliul Superior Cameral, format din profesionisti in domeniul economic, al dreptului si cel al relatiilor externe.

Deciziile si hotararile adoptate sunt definitive si au ca unic scop indeplinirea obiectivelor statutare.

  1. Organul suprem de conducere al Camerei este Adunarea Generala ce se intruneste in plenul sau, anual, sau, in situatii urgente, ori de cate ori este necesar.
    Adunarea Generala este alcatuita din membri fondatori, persoane fizice autorizate ce desfasoara acte si fapte de comert in conditiile legii, precum si persoane juridice – agenti economici sau alte forme asociative ce au scopuri statutare asimilabile scopului Camerei. Adunarea Generala poate sa-si delege competentele limitativ, Presedintelui Camerei sau oricarui alt membru al organului executiv.
  2. Presedintele camerei:
    Presedintele reprezinta Camera ca entitate juridica, in raporturile sale, atat in plan intern cat si in cel extern. Presedintele este ales de catre Adunarea Generala, acordandu-i-se un mandat a carui durata este specificata in actele institutive. Prerogativele Presedintelui sunt, pe larg, precizate in Statut si in Regulamentul Intern. Competenta sa de reprezentativitate este generala, putand-o delega limitativ, dupa caz, altor membri din cadrul Camerei. Presedintele este seful organului executiv permanent, prezidand sedintele Consiliului Superior precum si adunarile generale ale asociatilor.
    In exercitarea atributiilor sale, Presedintele are, in conditii statutare, drept de veto.
  3. Consiliul Superior Cameral – este organul colegial de conducere, executiv si permanent, ce activeaza in cadrul sediului central. Consiliul Superior cameral este organul decizional, de coordonare si control a carui activitate se reflecta prin hotarari si decizii ce vizeaza acte de dispozitie si administrare a patrimoniului Camerei. Consiliul Superior conduce intreaga structura camerala intre sesiunile Adunarii Generale, stabilind organigrama functionala si compartimentala a entitatii juridice. Consiliul Superior dispune elaborarea Regulamentului Intern, act ce reprezinta statutul in miscare. Consiliul Superior duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale, se conformeaza bugetului de venituri si cheltuieli alocat si functioneaza prin atributii reglementate de statut si Regulamentul Intern.
  4. In plan regional, intern sau extern, functionalitatea reprezentantelor Camerei este asigurata prin presedinti si presedinti executivi de filiale precum si de directori generali ori directori ai sucursalelor, birourilor si reprezentantelor fara personalitate juridica. Conducerile acestor entitati sunt desemnate si revocate din functie prin hotararile si deciziile organului executiv central.